rendre

Од Викиречник
Франција Француски

изговор[уреди]

rendre

глагол[уреди]

rendre

 1. враќа
  1. Да се ​​врати нешто во рацете на оној на кој што му припаѓа
   Julia m'a rendu l'argent qu'elle avait emprunté l'année dernière.
   Јулија ми ги врати парите што ги позајми минатата година.
   Rends-moi mon portable !
   Врати ми го мобилниот телефон !
  2. Да се повратат одредени работи од кои човек се откажал, бил лишен или ги изгубил, како што се здравјето, телесната сила итн.
   Ce remède lui a rendu la vie.
   Овој лек го врати во живот.
   Ce jugement lui rendra sa dignité.
   Оваа пресуда ќе му го врати достоинството.
  3. Да се ​​даде во замена, да се врати, било за добро или за лошо.
   Rendre le bien pour le mal.
   Врати добро за зло.
 2. носи
  1. rendre sa décision
   носи одлука
  2. Носи, пренесува, вози пакет или некаква стока до некое место.
   Il m’a vendu deux ordinateurs, et il doit me les rendre à Lyon.
   Ми продаде два компјутери и мора да ги донесе во Лион.
 3. дава
  1. rendre un avis favorable
   Да даде поволно мислење.
  2. (фигуративно) Да се ​​оддаде почит, учтивост и сл.
   Dans son discours, l'Ambassadeur a rendu hommage aux militaires tombés au combat pendant ce conflit mondial.
   Амбасадорот во својот говор им оддаде почит на војниците кои паднаа во борба за време на овој светски конфликт.
  3. (Земјоделство, економија) произведува, дава производ
   Il y a de bonnes terres qui rendent deux récoltes par an.
   Има добри земјишта кои даваат по две жетви годишно.
 4. изразува, претставува, доловува
  Ce portrait rend bien l’expression de votre visage.
  Овој портрет добро го доловува изразот на вашето лице.
  Ce mot rend mal votre idée.
  Овој збор погрешно ја претставува вашата идеја.
 5. повторува
  Il ne vous a pas bien rendu ce que je l’avais chargé de vous dire.
  Тој не ви го повторил добро тоа што го задолжив да ви го каже.
 6. прави
  Tu me rends malade.
  Ти ме правиш болен. (Ме разболуваш.)
  Je veux te rendre heureuse.
  Сакам да те направам среќена.
 7. (повратен глагол) се предава, се откажува
  Après trois longues heures d'attente, le voleur s'est finalement rendu.
  После три долги часа чекање, крадецот конечно се предал.
 8. (повратен глагол) оди, оди кон нешто, завршува во
  Les fleuves se rendent à la mer.
  Реките одат кон морето.
  Le sang se rend au cœur.
  Крвта оди во срцето.
  Je veux m'y rendre chaque jour.
  Сакам да одам таму секој ден.
 9. (преоден глагол) посетува (заедно со viste à )
  J'ai rendu visite à mon frère.
  Го посетив мојот брат.

изведени поими[уреди]

rendez-vous rendre justice rendre son tablier
rendre à César ce qui est à César rendre l'âme rendre visite
rendre chèvre rendre la monnaie de sa pièce rendu