Прејди на содржината

Додаток:Поимник

Од Викиречник

Поимник на термини (првенствено граматички) користени во овој речник.

наследен
Означува зборови кои етимолошки не се заемки, туку произлегуваат преку систематски или спорадични гласовни промени, без дополнителна афиксација, од соодветен термин од јазикот кој е негов директен историски предок. На пр., македонскиот збор речник (rečnik) е наследен од старословенскиот *rěčьnikъ.
небројна, небројна именка
Именка која означува апстрактен поим, состојба или нешто што не може да се преброи, како на пример: љубов, воздух, време.