tant

Од Викиречник
Франција Француски

изговор[уреди]

tant

прилог[уреди]

tant

 1. толку многу, [многу], во големи количини
  Il a tant travaillé qu’il s’est rendu malade.
  Работел толку многу, што се разболел.
  Je te dois tant.
  Ти должам толку многу.
 2. Се употребува за луѓе, или работи, кои не разликуваат со ништо посебно од другите, со нијанса на омаловажување.
  Un ami comme il y en a tant.
  Пријател како толку многу други.
 3. толку - Количина која не е одредена.
  Il me demanda combien j’avais de revenu, je lui dis que j’en avais tant.
  Ме праша колку приходи имам, му реков дека имам толку.
 4. додека ( заедно со que)
  Tant que je vivrai je ne permettrai pas que ...
  Додека сум жив нема да дозволам ....
  Cette protection dure tant que l'emballage reste intact.
  Оваа заштита трае се додека пакувањето остане недопрено.
 5. се користи за означување на еднаквост, иста пропорција, сличен степен, кога се користи двапати во иста реченица
  Tant vaut le village, tant vaut la ville.
  Колку вреди селото, толку вреди градот.

поврзани термини[уреди]

autant

en tant que

pourtant

tant et si bien que

tant mieux

tant pis

tant qu'on y est

tant s'en faut

tu m'en diras tant