Од Викиречник
Франција Француски

изговор[уреди]

прилог[уреди]

 1. кога се однесува на физичкото место
  1. таму
   Антоним: ici
   Je t'attendrai là.
   Ќе те чекам таму.
  2. тука современа употреба или кога се користи заедно со être (être là)
   Синоним: ici
   Je suis (toujours) là.
   Јас (сè уште) сум тука.
   Viens là !
   Дојди тука!
 2. кога се однесува на апстрактно место или цел
  1. таму
   Je suis presque là.
   Јас сум скоро таму.


поврзани термини[уреди]

çà et là ici et là oh là là là-bas
là-dehors là-haut par là d'ici là
de là là où là contre là même
par là par là même jusque-là là-dedans
là-dessous là-dessus là-haut


забелешка[уреди]

y (скоро синоним во одредени контексти)