en

Од Викиречник
Франција Француски

изговор[уреди]

en

предлог[уреди]

en

 1. во - означува локација на земја, провинција или сл., во еднина, кога именката е од женски род, или ако е од машки род само кога почнува со самогласка
  J'habite en Macedoine.
  Јас живеам во Македонија.
  Il est allé en France.
  Тој отиде во Франција.
 2. во - се користи со месеци и години
  en 1993
  во 1993 година
  en septembre 2001
  во септември 2001
 3. со - се користи за означување на средство
  aller en bus
  оди со автобус
 4. како
  habillé en père Noël
  облечен како Дедо Мраз
 5. по - се користи за опишување на способност
  Il est bon en mathématique.
  Тој е добар по математика.
 6. од, направен е од - се користи за опишување на состав
  une fourchette en métal
  вуљушка направена од метал / метална виљушка
 7. се користи за опишување на боја
  une photo en noir et blanc
  црно бела фотографија
 8. означува начин на делење
  Une comédie en cinq actes.
  Комедија во пет чина.
 9. покажува каква облека носи некој
  Il est en uniforme.
  Тој е во униформа.


заменка[уреди]

en

 1. Се користи како предмет на глаголот за означување на неопределено количество; од тоа, од нив. Го заменува делбените членови (du, de la, итн.)
  Essaies-en !
  Пробај малку! (од тоа / од нив)
  Tu as combien de livres ? J'en ai trois.
  Колку книги имате? Имам три.
  Y a-t-il beaucoup de pièces ? Oui. Il y en a beaucoup.
  Дали има многу соби? Да. Има многу.
  Il y en a combien ?
  Колку од нив има таму?
  Je prends des médicaments parce que j'en ai besoin.
  Пијам лекови затоа што ми требаат.
 2. од таму - го заменува местото од кое доаѓа нешто
  Est-ce qu'elle vient de Barcelone ? Oui, elle en vient.
  Дали е таа од Барселона? Да, таа е од таму.