јазик

Од Викиречник
  • Систем за комуникација, составен од множество на симболи и множество на правила (граматика) преку кои се манипулира со овие симболи.
  • Мускулно тело сместено во усната шуплина со помош на кое се манипулира храната. Јазикот е примарен орган за вкус. Со својата голема флексибилност помага при говорење.

Пример

  • Тој добро го зборува македонскиот јазик, умее да чита и пишува на англиски јазик и разбира кинески.
  • Институтот за македонски јазик планира годинава да го издаде и вториот том од Толковниот речник, а останатите два тома во секоја наредна година по еден.