ре

Од Викиречник

почетна страна

пример

Во конкретниов случај имаме македонско - македонски речник којшто македонските зборови ги објаснува со македонски јазик и ги објаснува нивните значења. Тоа е, всушност, онаа најсвисока фаза во лексикографската обработка."