Категорија:Рими

Од Викиречник

Категорија на зборови што се римуваат. Во македонскиот јазик акцентот е статичен и секогаш паѓа на третиот слог кај повеќесложните зборови и на првиот слог кај двосложните и тросложните зборови. Така што еден двосложен збор не се римува со тросложен или со едносложен. Двосложни зборови се римуваат само со двосложни, тросложни и повеќесложни со тросложни и повеќесложни, и едносложни со едносложни. Зборовите стол и престол не звучат како да се римуваат, иако завршуваат исто. Акцентот на стол е на о (сто'л), на престол е на е (пре'стол). Така што стол се римува само со едносложни зборови што завршуваат на -ол како хол, мол, гол итн., додека престол на двосложни зборовите што завршуваат на -естол. Но мелодијата на македонскиот јазик и статичниот акцент дозволува двосложните зборови кои имаат две исти самогласки и соглески меѓу тие самогласки да се римуваат. На пример зборот престол мелодиски се римува со двосложните зборовите што завршуваат на -есто како место, често итн. Кога одредувате завршеток за рима на еден збор само пресечете го зборот од самогласката на која паѓа акцентот до крајот на зборот. Ако се работи за двосложен или повеќесложен збор кој завршува на незвучна согласка како што престол тогаш може да направите и два завршетока еден со последната согласка (-естол од престол) и еден без последната согласка (-есто од престол)

Страници во категоријата „Рими“

Прикажани се 100 од вкупно 100 страници во категоријата.

R